Beril Zalim

İnovasyon Merkezi Yönetimi kursu eğitimini yönetici olarak çalışmaya hazırlandığım aile şirketimizin üretim kalitesini artırmak ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek için aldım. Çalışmalarımda yararını çokça görüyorum. Teşekkür ederim eğitmenlerime.

Polat Coşkun

İnovasyon Merkezi Yönetimi dersi alarak üretim merkezimizin çalışmalarını iyileştirmeyi hedefledik. Yeni ürünlerimizde yaratıcılığımızın gelişmesi için itici bir güce ihtiyacımız vardı. Eğitmenlerimiz itici güç oldular bize. Derslerin yolumuzu açtığını söyleyebilirim. Tüm firmalara tavsiye ediyorum.